Okablowanie światłowodowe

Okablowanie światłowodowe stosujemy w miejscach, gdzie występują fizyczne ograniczenia w stosunku długości kabla miedzianego oraz jeżeli wymagana jest duża przepustowość łączy. Bardzo ważną cechą okablowania światłowodowego jest separacja galwaniczna, czyli brak połączeń elektrycznych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, co zabezpiecza uszkodzenia jednego z urządzeń poprzez przepięcie. Nośnikiem danych w światłowodzie jest światło, transmisje są odporne na wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego, w tym zakłóceń.