System kontroli wartowników

11Nie zawsze wszyscy pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków tak, jak byśmy tego oczekiwali. W przypadku odpowiedzialnej pracy wartowników ma to szczególne znaczenie. System kontroli wartowników został zaprojektowany dla ułatwienia kontroli pracy tych służb. Umożliwia on rejestrację pracy wartowników lub osób wypełniających podobne obowiązki, przy zachowaniu możliwie najwyższej odporności na wszelkie zakłócenia i różne warunki pracy, w tym próby przypadkowego lub celowego jego uszkodzenia. System narzuca określone marszruty i przedziały czasowe, wymuszając właściwe spełnianie powierzonych obowiązków, a generowany raport stanowi podstawę do oceny pracy poszczególnych pracowników ochrony. Badania potwierdzają, że w obiektach gdzie zastosowany został system kontroli wartowników, rzetelność obchodu znacznie wzrasta. Poprawiając jakość pracy wartowników zwiększamy bezpieczeństwo chronionych obiektów. Czy nie każdy chciałby zatrudniać rzetelnie wykonujących swoje obowiązki wartowników?