Telewizja dozorowa CCTV

Systemy telewizji dozorowej to ważne uzupełnienie systemów zapewniających bezpieczeństwo. Stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu i zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym obszarze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed włamaniem, przeciwpożarowym, kontroli dostępu i pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony. Dobrze zaprojektowany i wykonany system telewizji dozorowanej CCTV podnosi bezpieczeństwo danego obiektu. Oferowany inteligentny system wideo nie powoduje znacznego obciążenia: dane związane z nadzorem są automatycznie analizowane i oznaczane, a alarmy są wysyłane do operatorów tylko w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Informację udostępniane w czasie rzeczywistym pozwalają na natychmiastową identyfikację przypadków naruszenia stref bezpieczeństwa, jak również umożliwiają szybkie podejmowanie działań, zmierzających do stworzenia bezpiecznego środowiska.