Contact

Visit us at our office

Design-technical office
SKYNET Polska Sp. z o.o.
Miklaszewskiego 83,
05-090 Raszyn

  • Tel. / fax:
   tel.: (+48 22) 465 55 40
   fax: (+48 22) 465 55 14
   HOTLINE: 505 500 700

  • E-mail:
   biuro@skynet.com.pl

  • Bank account:
   Bank Millennium S.A., number:
   74 1160 2202 0000 0000 8893 4989

  • NIP 9512212968, REGON 140948124, KRS 0000278491
   Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   Kapitał Zakładowy 200 000,00 PLN