Technologie bezpieczeństwa dla przemysłu

 

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Niezawodny system ochrony przeciwpożarowej jest koniecznością. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

Pożary powstają z różnych przyczyn. Sprawdzonym sposobem zabezpieczenie się przed tego typu przykrymi zdarzeniami jest instalacja zespołu urządzeń (czujek pożarowych, centrali alarmowej, sygnalizatorów)służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze zwana systemem alarmu pożaru (SSP). Systemy te stosuje się dla zabezpieczenia zróżnicowanych pod względem technicznym obiektów. Wyposażenie obiektu w sprawny system sygnalizacji pożaru, zainstalowany w odpowiednio dobranych i wyznaczonych miejscach gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.

Oferujemy najwyższej klasy systemy sygnalizacji pożaru (SSP). W naszej ofercie znajdują się elektroniczne Systemy Sygnalizacji Pożaru dostosowane do różnych wielkości budynków, umożliwiające tworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które m.in. obejmują: panele sterowania do prostych instalacji, czujki pożarowe wykorzystujące najnowsze technologie detekcji, kontrolery analogowe.

Naszym Klientom zapewniamy pomoc na każdym etapie inwestycji, od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez projektowanie i instalację, aż po serwis i konserwację zainstalowanych systemów. Oferujemy wiele rodzajów systemów i konfiguracji, które można dostosować do każdego rodzaju obiektu: duże powierzchnie handlowe, magazynowe, biurowe, budynki mieszkalne czy tez zakłady przemysłowe wymagające specjalnych rozwiązań. Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie niezawodnie i szybko wykryć pożar, dzięki czemu ratują życie ludzkie i minimalizują straty materialne. Nasza oferta zawiera pełną gamę systemów zapewniających bezpieczeństwo m.in. dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania czy systemy gaszenia pożaru, systemy gaszenia wodą, gazem, mgłą wodną, pianą.

Oferujemy w pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, których zadaniem jest wykrycie pożaru, ogłoszenie stanu alarmu oraz przekazanie sygnału alarmowego do personelu i jednostki straży pożarnej. Opracowujemy kompletne projekty, wykonujemy profesjonalny montaż, dbamy o właściwą konserwację systemów SSP w obiektach z pełną dokumentacją powykonawczą.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) jest podstawą zintegrowanego rozwiązania w zakresie systemów bezpieczeństwa. Współpraca wszystkich aplikacji związanych z zabezpieczeniami umożliwia szybkie wykrywanie, identyfikowanie, zgłaszanie i reagowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa w budynku. W przypadku naruszenia strefy bezpieczeństwa, czujniki ruchu i kontaktrony okienne wysyłają sygnały alarmowe do centrum zarządzania. Dzięki temu pracownicy służb ochrony mogą reagować natychmiastowo. Alarmy zgłaszane i wysyłane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybsze reagowanie i zapewniają lepszą ochronę osób i mienia. W systemach alarmowych SSWN dobór urządzeń uzależniamy od rodzaju strzeżonych pomieszczeń, ich przeznaczenia, wartości strzeżonej, stopnia zagrożenia, wymaganej czułości i niezawodności. Szeroka gama czujników, nowoczesnych central, sygnalizatorów optyczno-akustycznych i urządzeń transmisji alarmów pozwala na generowanie określonych komunikatów alarmowych kierowanych do służb ochrony. System alarmowy w przypadku włamania, napadu, pożaru, ulatniania się gazu lub zalania pomieszczeń wodą, może dyskretnie powiadomić lub załączyć syreny alarmowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Automatycznie przekazać pełną informację drogą telefoniczną i radiową służbom wartowniczym, policji albo innym osobom wskazanym przez abonenta lub do dyspozytora komputerowego centrum ochrony obiektu. Warunkiem poprawnego działania SSWiN jest stosowanie certyfikowanych urządzeń o odpowiedniej jakości. Urządzenia te pracują w trybie ciągłym przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i od ich niezawodności zależy skuteczność działania całego systemu.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu obejmuje szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb użytkownika, rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów.

System rejestracji czasu pracy

Systemy rejestracji czasu pracy (RCP) wspierają zarządzanie firmą o dowolnym profilu działalności. Systemy takie mogą współpracować z systemami płacowo-kadrowymi, ułatwiając rozliczenie czasu pracy, rejestrację wejść, wyjść pracownika, spóźnienia, nadgodziny, przerwy. Pozwalają na stały wgląd w statystyki obecności pracowników, tworzenie różnego rodzaju raportów, projektowanie harmonogramów pracy. Połączenie RCP z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami ochrony podwyższa bezpieczeństwo firmy oraz poprawia organizację pracy. Przemyślany i precyzyjnie skonfigurowany system ewidencji czasu pracy ogranicza czas i nakłady finansowe poświęcane na comiesięczne rozliczanie pracowników.

Telewizja dozorowa CCTV

Systemy telewizji dozorowej to ważne uzupełnienie systemów zapewniających bezpieczeństwo. Stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu i zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym obszarze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed włamaniem, przeciwpożarowym, kontroli dostępu i pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony. Dobrze zaprojektowany i wykonany system telewizji dozorowanej CCTV podnosi bezpieczeństwo danego obiektu. Oferowany inteligentny system wideo nie powoduje znacznego obciążenia: dane związane z nadzorem są automatycznie analizowane i oznaczane, a alarmy są wysyłane do operatorów tylko w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Informację udostępniane w czasie rzeczywistym pozwalają na natychmiastową identyfikację przypadków naruszenia stref bezpieczeństwa, jak również umożliwiają szybkie podejmowanie działań, zmierzających do stworzenia bezpiecznego środowiska.

System kontroli wartowników

System kontroli wartowników został zaprojektowany dla ułatwienia kontroli pracy firm zajmujących się ochroną mienia. System kontroli wartowników to możliwość zlokalizowania pracownika, osiągana dzięki bliskiej współpracy z operatorami telefonii GSM. Zaprojektowany z myślą o kontroli strażników daje jednak znacznie szersze możliwości zastosowań w systemach magazynowych, logistyce, kontroli czasu pracy, kontroli wykonywania zadań związanych z przeglądami okresowymi urządzeń. To system powiadamiania o sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i pomocy, zastępujący urządzenia powiadamiania o napadzie.

System nagłośnienia obiektów

System nagłaśniania obiektów jest przeznaczony do głosowego alarmowania lub rozgłaszania wiadomości w różnego typu obiektach począwszy od biurowców przez stadiony, hale przemysłowe, lotniska, dworce kolejowe, autobusowe i obiekty handlowe. W zależności od przeznaczenia, umożliwiają wysyłanie automatycznych komunikatów przypisanych do określonego zdarzenia, zapowiedzi na żywo lub muzyki. Są przystosowane do współpracy z systemami pożarowymi, zapewniają sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz efektywne przekazywanie komunikatów. Zainstalowanie takiego systemu może ograniczyć skutki wybuchu paniki i zwiększyć bezpieczeństwo ludzi w wielu sytuacjach. To ważne uzupełnienie innych systemów związanych z bezpieczeństwem, a w niektórych rodzajach obiektów – wymagane przez obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.

Serwerownie

Serwerownia to wydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych. Urządzenia te są umieszczane najczęściej w szafach stelażowych (rackowych) wewnątrz serwerowni. Serwerownie posiadają czujniki parametrów i automatycznie regulują zmiany mikroklimatu. W celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń stosuje się dwa (lub więcej) źródła zasilania serwerowni oraz systemy zasilania awaryjnego UPS. W przypadku serwerów internetowych, stosuje się także kilka łączy do różnych dostawców internetu, w celu zapewnienia widoczności serwerów nawet podczas awarii jednego z łącz. Serwerownie są wyposażone w specjalne podłogi technologiczne (podniesione, modularne) ułatwiające prowadzenie okablowania do szaf rack.

Systemy zarządzania budynkiem (BMS)

Systemy Automatyki i Zarządzania budynkami BMS (Building Managment Systems) to zaawansowane rozwiązana techniczne, których celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie. BMS to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Jest on ważnym elementem inteligentnego budownictwa. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort. Główne zadania systemów zarządzania budynkami to: integracja, monitorowanie, kontrola oraz optymalizacja pracy instalacji i urządzeń technicznych w budynkach. Systemy BMS realizują funkcje: sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją, alarmem i monitoringiem, sterowanie zasilaniem UPS, sterowanie oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych, integracja innych systemów automatyki w budynku.

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru

W świetle obowiązujących przepisów wiele obiektów posiada ustawowy obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru. System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru pomaga wykryć pożar w maksymalnie wczesnym stadium jego rozwoju. Uzyskaną informację o pożarze SAP przekazuje do Państwowej Straży Pożarnej lub stacji monitorującej, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w obiekcie. Połączenie wyspecjalizowanych central pożarowych z odpowiednio dobranymi czujkami i elementami wykonawczymi pozwala w jednolitym systemie umieścić wszystkie niezbędne kroki, w celu uzyskania najlepszego zabezpieczenia. Możliwe jest zintegrowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru z innymi systemami wchodzącymi w skład systemu zarządzania budynkiem.