Zabezpieczenia dla handlu i logistyki

 

Działamy na rynku polskim w zakresie rozwiązań ograniczających straty w handlu już od ponad 10 lat. Dostarczamy systemy przeciwkradzieżowe do największych sieci handlowych w Polsce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań dla sektora handlu detalicznego. Znamy potrzeby oraz problemy, z jakimi borykają się nasi Klienci i nieustannie rozwijamy naszą ofertę odpowiadając na potrzeby zmieniającego się rynku. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązań ograniczających straty w placówkach handlowych.

Posiadamy bogatą ofertę̨ elektronicznych systemów przeciwkradzieżowy (EAS), które są̨ skutecznym narzędziem w walce z problemem kradzieży sklepowych. Dostarczamy systemy pozwalające na walkę̨ z najbardziej wyrafinowanymi metodami kradzieży stosowanymi przez złodziei sklepowych. Jako uzupełnienie oferty produktów przeciwkradzieżowy oferujemy rozwiązania detekcji metali, magnesów oraz urządzeń́ zakłócających pracę systemów EAS, jak i systemy telewizji przemysłowej (CCTV) oraz ich integrację z systemami kasowymi POS i systemami przeciwkradzieżowymi EAS.

Możliwość integracji systemów znajdujących się w sklepie, takich jak: system kasowy, system monitoringu wizyjnego, system zliczania osób i system przeciwkradzieżowy pozwala detalistom skutecznie ograniczać straty. Zapewniamy wsparcie w zakresie wyboru skutecznego systemu przeciwkradzieżowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Zintegrowane systemy bezpieczeństwa z systemem Zliczania Klientów i systemem kasowym to nie tylko ograniczanie strat, ale również możliwość zwiększenia efektywności prowadzonego punktu handlowego. Proponujemy naszym Klientom narzędzia, które dostarczają dane pomagające w zarządzaniu zarówno niewielkim punktem handlowym jak również rozległą siecią sklepów.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie inwestycji, od analizy zagrożeń i przygotowania projektu, poprzez instalację i uruchomienie systemu, aż po jego obsługę konserwacyjno-serwisową.

 

Systemy przeciwkradzieżowe EAS

Wybór odpowiedniego systemu przeciwkradzieżowego jest kluczowym elementem powodzenia inwestycji, która pozwoli chronić towary w sklepie. Oferowane rozwiązania przeciwkradzieżowe wykorzystują niezawodną technologię akustomagnetyczną, elektromagnetyczną i radiową, zapewniającą maksymalną skuteczność systemów. Duża różnorodność typów systemów oraz akcesoriów, umożliwia dostosowanie rozwiązania do potrzeb i aranżacji każdego wnętrza. Klipsy, metki, sejfery umożliwiają ochronę wszelkiego rodzaju towarów, od artykułów spożywczych poprzez tekstylia aż po artykuły przemysłowe. Przy wyborze materiałów eksploatacyjnych kierujemy się nie tylko ich funkcjonalnością i skutecznością, ale również estetyką produktów. Dbamy o to, aby zabezpieczenia nie wpływały negatywnie na sposób prezentacji towarów na ekspozycji sklepowej. Posiadamy również elektroniczne zabezpieczenia linkowe do ochrony towarów o bardzo wysokiej wartości, szczególnie narażonych na kradzieże. Szeroki asortyment czujników pozwala na ochronę ekskluzywnej odzieży skórzanej oraz drogiego sprzętu elektronicznego, takiego jak: aparaty i kamery cyfrowe, telefony komórkowe, tablety czy laptopy.

Specjalne akcesoria do usuwania aktywnych zabezpieczeń zapewniają utrzymanie płynnego ruchu oraz sprawną obsługę klientów przy stanowisku kasowym.  Oferowane przez nas nowoczesne systemy przeciwkradzieżowe zapewniają doskonałe wykrywanie kradzieży w niemal każdym środowisku sklepowym i dostępne są również w formie częściowo lub całkowicie ukrytej. Posiadamy bogate portfolio produktowe, dzięki czemu mamy możliwość dostosowania rozwiązania pod kątem funkcjonalności oraz estetyki. Przemyślana konstrukcja oraz cyfrowa obróbka sygnału, w oferowanych przez nas systemach, zapewniają wysoką skuteczność detekcji prób kradzieży oraz odporność na fałszywe alarmy. Nasi specjaliści służą wsparciem w wyborze odpowiedniej technologii EAS oraz elementów uzupełniających.

Oferujemy systemy:

  • elektromagnetyczne
  • akustomagnetyczne
  • radiowe

Współpracujemy bezpośrednio z producentami elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko dostęp do najnowszych technologii oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie oferowanych produktów, ale również mamy możliwość produkcji rozwiązań modyfikowanych pod kątem wymagań naszych Klientów.

Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji systemów przeciwkradzieżowych oraz technik zabezpieczania towaru. Nasi specjaliści doradzają, które towary warto zabezpieczyć i w jaki sposób to zrobić. Podczas szkoleń prezentujemy personelowi sklepowemu sposoby aplikacji i usuwania zabezpieczeń. Uczymy również, w jaki sposób reagować na alarmy systemu przeciwkradzieżowego. Szybka obsługa Klientów w punkcie sprzedaży jest równie istotna, co efektywna ochrona towaru. Aby umożliwić personelowi sklepowemu sprawną obsługę posprzedażową, dostarczamy urządzenia umożliwiające sprawne i szybkie zdejmowanie zabezpieczeń z towarów. W tym zakresie oferujemy naszym Klientom bogatą ofertę rozszywaczy do klipsów i sejferów oraz dezaktywatorów do metek. Dzięki prostym w obsłudze i niezawodnym urządzeniom do usuwania zabezpieczeń z towarów, zapewniamy utrzymanie płynnego ruchu oraz sprawną obsługę Klientów przy stanowisku kasowym.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) jest podstawą zintegrowanego rozwiązania w zakresie systemów bezpieczeństwa. Współpraca wszystkich aplikacji związanych z zabezpieczeniami umożliwia szybkie wykrywanie, identyfikowanie, zgłaszanie i reagowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa w budynku. W przypadku naruszenia strefy bezpieczeństwa, czujniki ruchu i kontaktrony okienne wysyłają sygnały alarmowe do centrum zarządzania. Dzięki temu pracownicy służb ochrony mogą reagować natychmiastowo. Alarmy zgłaszane i wysyłane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybsze reagowanie i zapewniają lepszą ochronę osób i mienia. W systemach alarmowych SSWN dobór urządzeń uzależniamy od rodzaju strzeżonych pomieszczeń, ich przeznaczenia, wartości strzeżonej, stopnia zagrożenia, wymaganej czułości i niezawodności. Szeroka gama czujników, nowoczesnych central, sygnalizatorów optyczno-akustycznych i urządzeń transmisji alarmów pozwala na generowanie określonych komunikatów alarmowych kierowanych do służb ochrony. System alarmowy w przypadku włamania, napadu, pożaru, ulatniania się gazu lub zalania pomieszczeń wodą, może dyskretnie powiadomić lub załączyć syreny alarmowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Automatycznie przekazać pełną informację drogą telefoniczną i radiową służbom wartowniczym, policji albo innym osobom wskazanym przez abonenta lub do dyspozytora komputerowego centrum ochrony obiektu. Warunkiem poprawnego działania SSWiN jest stosowanie certyfikowanych urządzeń o odpowiedniej jakości. Urządzenia te pracują w trybie ciągłym przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i od ich niezawodności zależy skuteczność działania całego systemu.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu obejmuje szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb użytkownika, rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów.

System rejestracji czasu pracy

Systemy rejestracji czasu pracy (RCP) wspierają zarządzanie firmą o dowolnym profilu działalności. Systemy takie mogą współpracować z systemami płacowo-kadrowymi, ułatwiając rozliczenie czasu pracy, rejestrację wejść, wyjść pracownika, spóźnienia, nadgodziny, przerwy. Pozwalają na stały wgląd w statystyki obecności pracowników, tworzenie różnego rodzaju raportów, projektowanie harmonogramów pracy. Połączenie RCP z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami ochrony podwyższa bezpieczeństwo firmy oraz poprawia organizację pracy. Przemyślany i precyzyjnie skonfigurowany system ewidencji czasu pracy ogranicza czas i nakłady finansowe poświęcane na comiesięczne rozliczanie pracowników.

Telewizja dozorowa CCTV

Systemy telewizji dozorowej to ważne uzupełnienie systemów zapewniających bezpieczeństwo. Stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu i zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym obszarze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed włamaniem, przeciwpożarowym, kontroli dostępu i pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony. Dobrze zaprojektowany i wykonany system telewizji dozorowanej CCTV podnosi bezpieczeństwo danego obiektu. Oferowany inteligentny system wideo nie powoduje znacznego obciążenia: dane związane z nadzorem są automatycznie analizowane i oznaczane, a alarmy są wysyłane do operatorów tylko w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Informację udostępniane w czasie rzeczywistym pozwalają na natychmiastową identyfikację przypadków naruszenia stref bezpieczeństwa, jak również umożliwiają szybkie podejmowanie działań, zmierzających do stworzenia bezpiecznego środowiska.

System kontroli wartowników

System kontroli wartowników został zaprojektowany dla ułatwienia kontroli pracy firm zajmujących się ochroną mienia. System kontroli wartowników to możliwość zlokalizowania pracownika, osiągana dzięki bliskiej współpracy z operatorami telefonii GSM. Zaprojektowany z myślą o kontroli strażników daje jednak znacznie szersze możliwości zastosowań w systemach magazynowych, logistyce, kontroli czasu pracy, kontroli wykonywania zadań związanych z przeglądami okresowymi urządzeń. To system powiadamiania o sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i pomocy, zastępujący urządzenia powiadamiania o napadzie.

Instalacje elektryczne i oświetleniowe

Instalacja oświetleniowa jest podstawowym rodzajem instalacji elektrycznej. Ważne jest poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetleniowej, spełniającej wszystkie normy i wymagania, co do: funkcjonalności, estetyki i trwałości. Duży wybór asortymentu oświetleniowego umożliwia zaprojektowanie i wykonanie systemów inteligentnych i energooszczędnych. Instalacja oświetleniowa spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ to właśnie od prawidłowego doboru opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenia oraz sposobu sterowania zależy funkcjonalność, estetyka i odpowiedni komfort pracy.

Sieci LAN (Local Area Network) i WAN (Wide Area Network)

Sieci komputerowe mogą być zainstalowane  w domu, osiedlu mieszkaniowym, biurze lub zakładzie przemysłowym co pozwala na wykorzystanie przez wielu użytkowników tych samych urządzeń i aplikacji. Sieci LAN i WAN muszą zapewniać wysoką przepustowość, skalowalność i niezawodność. Zastosowanie odpowiednich technik zapewnia bezpieczną transmisję danych, pozwala na wirtualne wydzielenie z sieci usługodawcy pewnej części jej zasobów i przypisanie jej dla danego użytkownika. Odpowiednio zintegrowana sieć teleinformatyczna umożliwia nie tylko transmisję danych, ale również przesyłanie głosu i obrazu, co może być ważne np. przy prowadzeniu wideokonferencji. Sieć komputerowe umożliwiają dostęp do wspólnych aplikacji, serwerów pocztowych oraz dają możliwość zdalnej pracy na odległość.

Lokalne połączenia bezprzewodowe składają się z odpowiednich nadajników i odbiorników, a połączenia realizowane są z wykorzystaniem transmisji w podczerwieni lub radiowej. W transmisji w podczerwieni stosuje się szerokie pasmo, co pozwala na przesyłanie sygnałów z bardzo dużą częstotliwością. Transmisja radiowa wąskopasmowa polega na tym, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik pracują w tym samym wąskim paśmie częstotliwości, a sygnał rozprzestrzenia się na znacznym obszarze i przenika przez przeszkody. Transmisja radiowa szerokopasmowa polega na generowaniu sygnału w szerokim paśmie częstotliwości, której chwilowy rozkład określany jest za pomocą kodu, wspólnego dla nadajnika i odbiornika. Natomiast transmisja mikrofalowa jest to system zbudowany z dwóch anten kierunkowych, skierowanych na siebie. Wysyłają one wiązkę fal elektromagnetycznych i ogniskują odebrane fale. W zależności od potrzeb, można zastosować jeden lub kilka wybranych systemów sieci bezprzewodowych, w tym łącząc je z lokalnymi sieciami komputerowymi.

Sieci bezprzewodowe (sieci radiowe WLAN)

Lokalne połączenia bezprzewodowe składają się z odpowiednich nadajników i odbiorników, a połączenia realizowane są z wykorzystaniem transmisji w podczerwieni lub radiowej. W transmisji w podczerwieni stosuje się szerokie pasmo, co pozwala na przesyłanie sygnałów z bardzo dużą częstotliwością. Transmisja radiowa wąskopasmowa polega na tym, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik pracują w tym samym wąskim paśmie częstotliwości, a sygnał rozprzestrzenia się na znacznym obszarze i przenika przez przeszkody. Transmisja radiowa szerokopasmowa polega na generowaniu sygnału w szerokim paśmie częstotliwości, której chwilowy rozkład określany jest za pomocą kodu, wspólnego dla nadajnika i odbiornika. Natomiast transmisja mikrofalowa jest to system zbudowany z dwóch anten kierunkowych, skierowanych na siebie. Wysyłają one wiązkę fal elektromagnetycznych i ogniskują odebrane fale. W zależności od potrzeb, można zastosować jeden lub kilka wybranych systemów sieci bezprzewodowych, w tym łącząc je z lokalnymi sieciami komputerowymi.

System nagłośnienia obiektów

System nagłaśniania obiektów jest przeznaczony do głosowego alarmowania lub rozgłaszania wiadomości w różnego typu obiektach począwszy od biurowców przez stadiony, hale przemysłowe, lotniska, dworce kolejowe, autobusowe i obiekty handlowe. W zależności od przeznaczenia, umożliwiają wysyłanie automatycznych komunikatów przypisanych do określonego zdarzenia, zapowiedzi na żywo lub muzyki. Są przystosowane do współpracy z systemami pożarowymi, zapewniają sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz efektywne przekazywanie komunikatów. Zainstalowanie takiego systemu może ograniczyć skutki wybuchu paniki i zwiększyć bezpieczeństwo ludzi w wielu sytuacjach. To ważne uzupełnienie innych systemów związanych z bezpieczeństwem, a w niektórych rodzajach obiektów – wymagane przez obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.

Wideoparagon, integracja systemu monitoringu wizyjnego z system kasowym

System integracji systemu monitoringu wizyjnego z systemem kasowym pozwala na skuteczną walkę z nieuczciwymi pracownikami sklepu. Rozwiązanie wideo-paragonu jest nieocenionym narzędziem w nadzorowaniu pracowników, dzięki czemu efektywność punktu sprzedaży może wzrosnąć jednocześnie wpływając na ograniczenie strat spowodowanych błędami ludzkimi.

Integracja systemu monitoringu wizyjnego z systemem kasowym pozwala na monitorowanie transakcji kasowych „na żywo” lub na odtwarzanym materiale wideo.

Takie rozwiązanie daje możliwość podglądu zapisów z kasy fiskalnej i porównywanie skanowanych produktów z tymi skanowanymi przez sprzedawcę na obrazie wideo,  jak  również na przeszukiwanie materiału archiwalnego według określonych słów kluczowych.

Rozwiązanie wideo-paragonu pozwala m.in. na wyszukanie:

  • transakcji dla dużych sum paragonu, np. transakcje powyżej 500 zł,
  • transakcji gotówkowych lub płatności kartą,
  • storna, anulowania paragonów,
  • konkretnego produktu, którego cena może być nieprawidłowa,
  • transakcji z rabatem,

Systemy zliczania Klientów - Liczniki Klientów

Oferujemy systemy zliczania Klientów wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zaawansowaną analizę zebranych danych. Rozwiązania oparte są zarówno o technologię bariery podczerwieni, analizę obrazu wideo, jak również czujniki termiczne. Nasze produkty pozwalają na skuteczne i dyskretne zliczanie Klientów, a jednocześnie zapewniają bogatą funkcjonalność (m.in. generowanie raportów oraz statystyk). System zliczania klientów można wykorzystać do poprawy wzrostu efektywności prowadzonej działalności i zwiększenia sprzedaży. Dodatkowym atutem systemu są korzyści wynikające z integracji systemów zliczania Klientów z innymi rozwiązaniami, takimi jak: system transakcyjny lub system przeciwkradzieżowy.