SKYNET Polska generalnym wykonawcą delikatesów ALMA

Firma SKYNET Polska Sp. z o.o. zrealizowała kontrakt budowlano-wykończeniowy dla ogólnopolskiej sieci delikatesów ALMA.

SKYNET Polska jako generalny wykonawca w ramach podpisanego kontraktu przeprowadził modernizację delikatesów Alma w Warszawie przy placu Vogla na Wilanowie.

W ramach kontraktu zostały wykonane wewnętrzne prace budowlano-wykończeniowe, instalacje elektryczne, oświetlenia, montaż systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacje systemu BMS oraz systemów bezpieczeństwa pożarowego.

Posted in: